Årsmøte ATKD

Submitted by
Ove Glenjen
Publisert
7. mars 2024
Image

Mandag 25. mars 2024 inviteres det til Årsmøte for Askøy Taekwon-do klubb.

Sted: klubbens lokaler på Haugland (Hauglandsvegen 14)

Klokkeslett: 21:00

Saksliste:

Åpning av møte og godkjenne innkalling

Valg av møteleder og sekretær

Registrere frammøte

2 personer til å undertegne protokoll

Årsmelding 2023

Regnskap 2023

Fastsette medlemskontingent for 2024

Budsjett for 2024

Innkomne forslag

Valg av styre for 2024

Revisor for regnskapet

Valgkomite

 

Hvis noen har forslag som ønskes tas opp på årsmøte så må disse sendes til ove@btkd.no innen mandag 18. mars 2024

 

Vel møtt.